Ogłoszenia spółki

06.05.2021

Zarząd Spółki Poztel SA

zwołuje

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się   8 czerwca 2021 roku

o godzinie  9.00 w siedzibie Zarządu Spółki  w Poznaniu  ul.  Jawornicka 8

treść ogłoszenia – ogłoszenie o ZWZA 08_2021

Informacja dla akcjonariuszy

1.03.2021 Uruchomiony został rejestr akcjonariuszy spółki Poztel SA. Akcjonariusze którzy udostępnili swój adres e-mail, otrzymali na podany adres informację o utworzeniu konta w aplikacji web Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie („DM Navigator”) dedykowanej do prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez DM Navigator. Aplikacja pozwala akcjonariuszom na dostęp on-line do informacji zawartych w rejestrze. Zarząd zachęca akcjonariuszy, którzy nie podali swoich adresów e-mail, do skorzystania z tego prawa.

29.07.2020

Zarząd Spółki Poztel SA informuje o rozpoczęciu procesu dematerializacji akcji w celu utworzenia rejestru akcjonariuszy w Domu Maklerskim Navigator.
Zgodnie z KSH wszyscy akcjonariusze Poztel SA od lipca do listopada 2020 roku będą otrzymywali pisemne wezwania do zwrotu akcji. Wraz z pierwszym wezwaniem akcjonariusze spółki otrzymają kopię dokumentów swoich akcji oraz oświadczenie zawierające w treści :

  1. informacja o ilości posiadanych przez akcjonariusza akcji
  2. zrzeczenie się akcjonariusza do wydania dokumentów akcji
  3. zgoda akcjonariusza na dokonanie wpisu do rejestru akcjonariuszy.

Zarząd zwraca się do akcjonariuszy o podpisanie i odesłanie oświadczenia do siedziby spółki. Akcjonariusz może dokonać tych czynności osobiście w sekretariacie spółki. Wydrukowane dokumenty akcji wraz z podpisanymi oświadczeniami pozostaną w depozycie spółki i będą dokumentacją pozwalającą na założenie rejestru akcjonariuszy.

Akcjonariusz, który nie podpisze oświadczenia lub nie przyjedzie do siedziby spółki w celu odbioru i zwrotu akcji nie będzie wpisany do rejestru akcjonariuszy. Rejestr zostanie uruchomiony 1.03.2021 roku. Po tej dacie akcjonariusz będzie miał jeszcze pięć lat na wykonanie wyżej opisanych czynności. Jakkolwiek po uruchomieniu rejestru akcjonariuszy prawo do korzystania z uprawnień akcjonariusza będą mieli wyłącznie ujawnieni w rejestrze akcjonariusze. Po 1.03.2026 roku akcjonariusz, który nie spełni wymaganych prawem obowiązków utraci prawa akcjonariusza.

**************************************************************************************************************************************

29.05.2020

Zarząd Spółki Poztel SA

zwołuje

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się   17 czerwca 2020 roku

o godzinie  10.00 w siedzibie Zarządu Spółki  w Poznaniu  ul.  Jawornicka 8

treść ogłoszenia – OGŁOSZENIE O ZWZA 06_2020